Liste des Administrateurs et Adhérants

Conseillers honoraires

Kai Takahiro
Sadjou Takashi

Administrateurs

Président:                           Mohamed Camara
Vice Président:                    Ino Takeshi
Administrateur:                   Ousmane Sankon
Administrateur:                   Tajiri Yasuhiko
Administrateur:     Numata Yukihiro
Inspecteur:      Yamauchi Tsuneko
Secrétaire Général:      Tanaka Naoki

Adhérants

Organisations

Long to Co.,Ltd Kumamoto Bus Taxi Co.,Ltd
Light Design Co.,Ltd Yoshida Hospital
Alimentation Supply Center, Kyushu Co., Ltd Free Ent. Co.,Ltd 
Hanazono Clinic

Particuliers

Komeda Mayumi Yamauchi Akio Kimura Yoshihiro Nishimoto Kouichi
Ino Miyoko Ino Ayako Ino Keiichi Tajiri Yasuhiro
Takayama Utako Ogata Hiroshi Kawata Toshiaki Maemura Maki
Aihara Aika Kubota Aiko Awatsu Yuta Sakamoto Keiko
Iwashita Tomoaki murayama Yoshi kanayama masahiro akamatsu Akira
Migita Kouichi Honda Tomihisa Tokunaga Kouji Konou Yasuhiro
Kishino Youichi Fukunaga Yoshinobu Tasaki Kenji Fuji Megumi
Matsuyama Mitsunori Kinoshita Tokio fukumoto Mikado Omori Takasumi
Numata Noriko Komiyama Katsunori Komiyama Hironori Ono Shinichi
Ono Rie sakaguchi Mikio Soda kyoto Teramoto Rika
Yamashita Takefumi Gondo Satoshi Ogata Ken Camara Arika
Ogata Fukiko Kawashima Chikako Ueno Hiroki Takamure Yuichi
Maeda Kunihiko Fujimura kentaro Tanabe Yujuru  Sakurai kouichi
Soma Junichi   Sakai Noriyoshi  Idegami Masaki  Kitagawa Ae